Video – Webinari

Investicijske i ekonomske prognoze za 2023. / 2. dio webinara

Investicijske i ekonomske prognoze za 2023. / 1. dio webinara

Tržište kapitala danas s uvidom od 120 godina iskustva – najava

Tržište kapitala danas s uvidom od 120 godina iskustva (1. dio)

Tržište kapitala danas s uvidom od 120 godina iskustva (2. dio)

Kripto tržište na prekretnici (1. dio)

Kripto tržište na prekretnici (2. dio)

Realnost tržišta kapitala – najava

Kripto tržište na prekretnici – najava

Nova ekonomska kriza, kakva? / 2. dio webinara