Opći uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja( dalje: Uvjeti) uređuju se transakcije korisnika na Platformi koja je u vlasništvu FIMA Plus d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, OIB 32355892870 upisanog u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070104463 (dalje: FIMA).

Upozorenje:

Vaša upotreba stranice https://fimacrypto.com/ ( dalje: Stranica ) označava Vaše prihvaćanje i suglasnost s ovim Uvjetima.

1. DEFINICIJE

 • „Asset management“ – mjenjačnica
 • „Administrator“ – upravlja asset menagementom to je FIMA
 • „Klijent“ – korisnik asset menagementa
 • Kriptovalutaje digitalno dobro koje se upotrebljava kao sredstvo razmjene koristeći kriptografske algoritme da bi izvršilo financijske transakcije, kontroliralo stvaranje dodatnih jedinica i verificiralo transfer sredstava.
 • .„Fiat valuta” je novac kojeg izdaje centralna banka neke države ili monetarne unije i predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja.
 • Platforma je FIMAPlus, FIMA Change i FIMA Pay
 • „Razdoblje razmjeneje vrijeme za koje je zajamčeno da će tečaj po kojem se vrši razmjena ostati isti.
 • „Stranica / Platforma / FIMA Exchangeodnosi se na internetske stranice i vezane komunikacijske kanale kroz koje FIMA posluje.
 • „Štetni programioznačavaju računalne viruse, spyware, scareware, trojanske konje, crve ili drugih zlonamjerne programe koji mogu utjecati na Vaše računalo ili drugu opremu.
 • Tečaj” je stopa po kojoj se razmjenjuju kriptovalute za fiat valute, fiat valute za kriptovalute i kriptovalute za kriptovalute, a vrijedi za razdoblje razmjene. Za svaku transakciju utvrđuje se tečaj.
 • „Usluga” je usluga koju pruža FIMA za razmjenu kriptovalute za fiat valute i obratno, te za razmjenu jedne kriptovalute za drugu kriptovalutu na platformama: FIMAPlus, FIMA Change i FIMA Pay prema odredbama i uvjetima ovih Uvjeta.

2. UGOVOR

2.1. Pristupom ili korištenjem Usluge, ispunjavanjem formulara transakcije i/ili na bilo koji drugi način korištenjem Platforme, sklopili ste s FIMA-om ugovor o poslovnom odnosu u smislu odredbe stavka 1. članka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ( NN 108/2017 i 39/2019). te se obvezujete na poštivanje ovih Uvjeta i svih s njima povezanih sporazuma i politika. Ako se ne slažete s bilo kojim od Uvjeta, nećete moći pristupiti niti koristiti bilo koju Uslugu.

2.2. Svaki put kada pristupite ili upotrebljavate bilo koju Uslugu pristajete na naplatu naknade kako je navedeno u ovim Uvjetima ili na drugi način na stranici. Provedbom transakcije očitujete Vaše razumijevanje, davanje suglasnosti i preuzimanje obveze za naplatu naknade i tečaj razmjene kriptovalute za fiat valute i obratno, te za druge kriptovalute.

2.3. FIMA pridržava  pravo izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenih Uvjeta na Stranici.  Izmjene stupaju na snagu trenutkom objave. Ako nastavite pristupati ili upotrebljavati Stranicu  ili Usluge nakon što objavimo izmijenjene Uvjete, prihvaćate da ste vezani istima. U slučaju da se ne slažete s izmijenjenim Uvjetima morate otkazati Vašu FIMA transakciju i prestati koristiti Stranicu i njene Usluge. Važeća verzija ovih Uvjeta dostupna je na web adresi https://fimaplus.com

2.4. Nadalje se slažete da možemo (a) mijenjati ili prekinuti bilo koji dio Usluga i (b) obustaviti ili ukinuti Vaš pristup Uslugama u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti. Slažete se da nećemo biti odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu i/ili otkazivanje Usluga, ili obustavu ili prestanak Vašeg pristupa Uslugama, osim u mjeri u kojoj je drugačije izričito navedeno.

2.5. Pristupom ili korištenjem Usluga izjavljujete i jamčite da imate sposobnost i/ili pristanak za zaključivanje ugovora temeljem ovih Uvjeta.

2.6. Korišteni izrazi koji nisu drugačije definirani u kontekstu, definirani su na kraju ovih Uvjeta. Za sve izraze koji nisu definirani ovim Uvjetima smatrati će se mjerodavnim uobičajeno prometno značenje istih u istim ili sličnim transakcijama ili internet žargonu.

3. USLUGA ASSET MANAGEMENT

Usluga se pruža u skladu s ovim Uvjetima.

Na Platformi možete pokrenuti transakciju za razmjenu kriptovalute za fiat valutu, transakciju za razmjenu fiat valute za kriptovalutu te razmjenu jedne kriptovalute za drugu. Prihvaćate da je trenutak prijelaza rizika i trenutak neopozivosti trenutak potvrde izvršavanja transakcije od strane korisnika.

Sve transakcije podliježu provjeri. „Administrator“ pridržava pravo da prihvati ili odbije predloženu transakciju iz bilo kojeg razloga bez obrazložen.

Koraci:

 • Registracija klijenata
  • Prilikom registracije klijenata, klijent ispuni web formu ( vidi poglavlje 5.) i daje presliku osobne karte i daje potvrdu da je pročitao opće uvjete poslovanja i da se slaže s istima.
 • Klijent dobiva e-mail u kojem se od njega traži da ispuni podatke za dubinsku analizu te nam ju potpisanu vrati natrag
 • Administrator zatim identificira klijenta i provodi dubinsku analizu. Ako je sve uredu, odobrava/aktivira klijenta i klijent može početi koristiti asset management
 • Nalog za uplatu novčanih sredstva
  • Klijent putem asset managemetna zadaje nalog da želi uplatiti novčana sredstva na svoj account te dobiva podatke za uplatu istih.
  • Kada novci sjednu na „administratorov“ IBAN, „administrator“ šalje novce na burzu i kad su novci na burzi i spremni za trgovanje, klijentu proknjiži uplatu te klijent to vidi na svom accountu u roku od tri radna dana računajući od dana uplate novčanih sredstva.
 • Nalog za isplatu novčanih sredstva
  • Klijent putem asset managementa zadaje nalog da želi isplatu novčanih sredstva te daje svoj IBAN na koji želi da mu se isti isplati.
  • „Administrator“ povlači sredstva s burze na svoj IBAN i kad sredstva sjednu na njegov IBAN isplaćuje klijenta u roku od tri radna dana računajući od dana kad je klijent zadao nalog.
 • Kupnja kripto valuta
  • Klijent može kupovati kriptovalute za novac koji ima na svom asset management accountu svih sedam dana u tjednu i svih dvadesetičeitirsata dnevno.
 • Prodaja kripto valuta
  • Klijent može prodavati kriptovalute koje ima na svom asset management accountu svih sedam dana u tjednu i svih dvadesetičeitirsata dnevno.
 • Povlačenje kripto valuta na privatan wallet
  • Klijent može povlačiti kriptovalute koje ima na svom asset management accountu svih sedam dana u tjednu i svih dvadesetičeitirsata dnevno.
  • klijent je odgovoran za točnost adrese walleta na koju se povlače kriptovalute
  • trošak slanja kriptovalute snosi klijent
 • Slanje kripto valuta na FIMA wallet
  • Klijent šalje kriptovalute na asset management account
  • Administrator knjiži klijentove kriptovalute na njegov account.
 • Naplata usluge se vrši kod kupnje, prodaje i razmjene  kriptovaluta.
 • Mehanizam transakcije razmjene kriptovaluta (šaljete kriptovalutu, primate drugu kriptovalutu)
 • Kako biste pokrenuli transakciju razmjene kriptovaluta, morat ćete:
  • zahtijevati prijenos kriptovalute u novčanik FIMA-a sukladno tečaju razmjene,
  • odrediti novčanik na koji se druga kriptovaluta mora pohraniti,
  • potvrditi svoju transakciju te unijeti e-mail i podatke iz čl. 5 Uvjeta.
  • Nakon što potvrdite transakciju, ne možete ju poništiti.
  • Po primitku određene količine kriptovalute, uplatit ćemo iznos druge kriptovalute sukladno tečaju razmjene, umanjen za naknadu, na račun primatelja.
  • Obavijestit ćemo Vas o uspješnom prijenosu kriptovalute u novčanik i valjano dovršenoj transakciji.
 • Dodatne usluge

Ako klijent želi da FIMA njemu čuva kriptovalutu na eksternom novčaniku može s FIMA-OM  sklopiti ugovor o custody-ju.

4. RIZICI

4.1. Vaša je odgovornost da osigurate da račun primatelja ili novčanik pripada Vašem namjeravanom primatelju. Ako FIMA nije u mogućnosti dostaviti određenu fiat valutu ili kriptovalutu na određeni račun, transakcija će biti obustavljena, a FIMA neće snositi nikakvu odgovornost za umanjenje vrijednosti fiat valute ili kriptovalute.

4.2. Ukoliko FIMA prekine transakciju iz bilo kojeg razloga, jedina obveza FIMA-e je izvršiti povrat nominalno jednakog iznosa primljenog po osnovi otkazane transakcije osim u slučaju kad je došlo do neopozivosti transakcije sukladno ovim Uvjetima.

4.3. Zadržavamo pravo odbiti, obraditi ili otkazati bilo kakvu transakciju na čekanju ako to nalaže zakon ili po odluci suda ili po drugom zahtjevu nadležne vlasti.

4.4. FIMA ne može poništiti bilo koju transakciju koju je mreža kriptovalute prenijela i potvrdila.

4.5. Prijenos kriptovaluta možda neće biti trenutačan. Nakon što pošaljete Vaš zahtjev za prijenos kriptovalute FIMA-i, ili FIMA dostavljamo naš zahtjev za prijenos kriptovalute u Vaš novčanik, prijenos neće biti potvrđen kroz određeno vrijeme. Prijenos nije dovršen dok je u stanju čekanja. Kriptovalute koje su povezane s transferima koji su u stanju čekanja neće biti uključene u Vaš saldo niti će biti dostupne za provođenje transakcija.

4.6. Rizik od gubitka od držanja kriptovaluta može biti značajan: cijena ili vrijednost kriptovaluta mogu se brzo promijeniti, smanjiti i moguće čak i pasti na nulu. Nakon Vaše potvrde transakcije, tijekom transakcijskog razdoblja može doći do promjene tečaja razmjene. FIMA neće biti odgovorna za navedeno a Vi prihvaćanjem ovih Uvjeta izričito i neopozivo pristajete da promjene tečaja kriptovaluta, dok je prijenos iste u tijeku, nije odgovornost FIMA-e.

4.7. Prijenos fiat valute s bankovnog računa možda neće biti trenutačan. Nakon što

Vaša banka primi zahtjev za prijenos fiat valute FIMA-i, prijenos ne će biti potvrđen tijekom određenog vremenskog razdoblja. Prijenos nije dovršen dok je u stanju čekanja. Fiat valute povezane s transferima koji su u statusu čekanja neće biti uključene u Vaš saldo računa niti će biti dostupne za provođenje transakcija.

4.8. Prihvaćate rizik da se transakcija može odgoditi iz bilo kojeg razloga, više sile, nemogućnosti rada kompjuterskog sustava, interneta i sl. te prihvaćate da je FIMA nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili postupke koji proizlaze ili su povezani s takvim kašnjenjem.

4.9. FIMA ne odgovara za moguće neispunjavanje obveza koje bi bile rezultat okolnosti na koje nije imala niti je mogla imati utjecaj kao na primjer: iznenadni prestanak rada određene  kripto burze odnosno kripto mjenjačnice, iznenadne promjene na financijskom tržištu  i slično.

5. PRIJAVA ZA TRANSAKCIJU

5.1. Da biste koristili bilo koju od Usluga morate unijeti potrebne podatke na Platformi  ili ih nama dostaviti izravno putem nekog od ostalih kontakt kanala Platforme.

5.2. Ako ste fizička osoba da biste izvršili transakciju od Vas će se tražiti da unesete neke ili sve podatke:

 • puno ime; i prezime
 • prebivalište;
 • e-mail adresa;
 • dan, mjesec i godina rođenja;
 • OIB za osobu koja ga ima
 • identifikacija i verifikacija Vašeg novčanika ili računa s kojeg ćete prenijeti kriptovalutu ili fiat valutu;
 • kopija osobne iskaznice, putovnice ili drugog identifikacijskog dokumenta;
 • izjava o porijeklu novčanih sredstava;
 • izjava o političkoj izloženosti;
 • svrha najavljene transakcije
 • ime i prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika ako se radi o pravnoj osobi
 • država prebivališta stvarnog vlasnika ako se radi o pravnoj osobi
 • dan, mjesec i godina rođenja stvarnog vlasnika ako se radi o pravnoj osobi
 • državljanstvo stvarnog vlasnika ako se radi o pravnoj osobi
 • narudžbenica;
 • broj mob telefona
 • ostale informacije koje možemo s vremena na vrijeme zatražiti.

Ako se radi o pravnoj osobi onda unesite i slijedeće podatke:

 • naziv i pravni oblik
 • sjedište
 • identifikacijski broj
 • ime i prezime fizičke osobe zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravne osobe (dalje: zakonski zastupnik)
 • njezino prebivalište
 • dan ,mjesec i godina rođenja
 • identifikacijski broj
 • država izdavatelj identifikacijske isprave zakonskog zastupnika
 • djelatnost pravne osobe
 • svrha najavljene transakcije
 • izjava o porijeklu novčanih sredstava;
 • ime i prezime fizičke osobe stvarnog (krajnjeg) vlasnika
 • država prebivališta stvarnog (krajnjeg) vlasnika
 • dan, mjesec i godina rođenja stvarnog (krajnjeg) vlasnika
 • njegovo državljanstvo
 • broj mob telefona za kontakt
 • izjava o političkoj izloženosti osoba

 

Svi podaci koje pružate moraju biti potpuni i točni u svim pogledima. Vaša je obveza odmah ažurirati podatke dostavljene FIMA-i. Svi podaci koje pružate podliježu FIMI-noj vlastitoj reviziji i potvrdi od strane naših neovisnih suradnika. Ovime ovlašćujete FIMU da, izravno ili preko trećih strana:

 • (i) obavi sve upite koje smatra neophodnima da bi potvrdili Vaš identitet i/ili dostavljene podatke,
 • (ii) zatraži  i dobije bilo koji dio izvješća o Vama, Vašem rejtingu ili slične podatke koji se odnose na Vas te poduzeti sve što opravdano smatra potrebnim temeljem rezultata takvih upita i izvješća, uključujući otkazati transakciju, a što se neće smatrati krivnjom FIMA-e.

Više o navedenome možete pročitati u dokumentu Uvjeti zaštite privatnosti. Svi osobni podaci koje dajete podliježu pohrani u FIMA-i na razdoblje uređeno zakonom (ili neko drugo razdoblje koje FIMA

može utvrditi kako bi se uskladila s važećom poslovnom praksom) te se isti arhiviraju uz vođenje evidencije. FIMA-i temeljem prisilnih propisa može biti zabranjeno pružati usluge ili stupiti u vezu s određenim pojedincima i entitetima. U slučaju da je FIMA dužna blokirati imovinu povezanu s Vašom transakcijom u skladu s našim internim aktima ili drugim prisilnim propisima možemo:

 • (i)blokirati aktivnost Korisnika,
 • (ii) blokirati i zadržati kriptovalutu ili fiat valutu poslanu k nama na način koji su odredila mjerodavna tijela, ili (iii) drugim takvim ili sličnim koracima koji su nam potrebni ostvariti zaštitu FIMA-e ili trećih u dobroj vjeri. FIMA nije odgovorna za bilo kakve gubitke, izravne ili neizravne, koji mogu nastati kao posljedica našeg pridržavanja važećih zakona, smjernica ili upute bilo kojeg regulatornog tijela ili drugog nadležnog državnog tijela ili bilo kojeg dopisa, založnog prava, pristojbe, sudskog naloga i slično ukoliko je isto uređeno važećim propisima ili aktima. Zbog brojnih čimbenika koji su uključeni u našu procjenu transakcije pridržavamo pravo odbiti bilo koji zahtjev za predloženu transakciju ili ograničiti iste iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, a sve po vlastitom nahođenju.

6. SIGURNOST I NEAUTORIZIRANA UPORABA

6.1. Samo Vi možete koristiti svoj identitet i račun za transakcije. Ne možete otkriti Vaše podatke bilo kojoj drugoj osobi.

6.2. Vi ste odgovorni za sve transakcije koje se odvijaju koristeći Vaše podatke.

6.3. Vi ste odgovorni za održavanje odgovarajuće sigurnosti i kontrole svih prijava, zaporki, savjeta, osobnih identifikacijskih brojeva (PIN-ova) ili bilo kojih drugih kodova koje koristite za pristup Uslugama ili pri korištenju Usluge. Svaki gubitak ili ugrožavanje gore navedenih informacija i/ili Vaših osobnih podataka može dovesti do neovlaštene transakcije trećih osoba i gubitka ili krađe bilo koje kriptovalute i/ili fiat valute koja se održava na bilo kojem povezanom računu, a za što FIMA nije odgovorna.

6.4. FIMA je odgovorna za ažuriranje svoje e-mail adrese i drugih kontaktnih podataka. kako bismo primili obavijesti ili upozorenja o prethodno navedenom. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak koji možete podnijeti zbog ugrožavanja Vaših osobnih podataka ili nepridržavanja bilo kakvih obavijesti ili upozorenja koje Vam možemo poslati. U slučaju da smatrate da je izvršena neautorizirana transakcija, odmah nas s detaljima o transakciji kontaktirajte na kako bi FIMA neautorizirana transakcija, odmah nas s detaljima o transakciji kontaktirajte na e -mail fimaplus@fima.com.

7. TRANSAKCIJE

7.1. FIMA pridržava pravo utvrđivanja i promjene ograničenja transakcija, po vlastitom nahođenju.

7.2. FIMA  će smatrati da je naloženi prijenos ili transakcija dobiven od ovlaštene osobe, ukoliko su isti napravljeni s Vašeg bankovnog računa ili novčanika. FIMA nije dužna dobiti pismenu potvrdu o bilo kojoj transakcijskoj uputi. FIMA se neće smatrati odgovornim za neovlaštenu uporabu računa ili novčanika Korisnika.

7.3. FIMA nije u mogućnosti obustaviti ili izmijeniti bilo koju transakciju iz bilo kojeg razloga, ukoliko je ista provedena.

  7.4. U slučaju da Korisnik u svoje ime i za svoj račun vrši uplatu za transakciju unutar Republike Hrvatske to mora učiniti isključivo na naš bankovni račun pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. broj HR0323900011101074850.

8. POREZI

8.1. Transakcijska cijena je oslobođena poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama čl. 40. st. 1, toč. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ali prodaja ili stjecanje kriptovaluta podliježe ostalim primjenjivim pristojbama i porezima sukladno važećim propisima.

8.2. Isključivo je Vaša odgovornost utvrditi hoće li se i do koje mjere bilo koji porez primijeniti na sve transakcije vezane uz vaš primitak ili prijenos kriptovalute i/ili transakcije koje provodite putem Usluga, te prikupljati, izvještavati i isplatiti točne iznose poreza odgovarajućim poreznim tijelima. Povijest Vaših transakcija dostupna je na e-mail zahtjev. FIMA nije ovlaštena davati savjete u odnosu na Vaše porezne obaveze te isključuje bilo kakvu odgovornost ukoliko za Vas nastane bilo kakva obaveza s navedene osnove temeljem navoda FIMA-e.

9. PRIVATNOST

9.1. Uvjeti zaštite privatnosti nalaze se na Stranici.

10. KORIŠTENJE STRANICA

10.1. Na zahtjev FIMA daje ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu, u skladu s ovim Uvjetima, za pristup i korištenje web stranice i sadržaja, materijala, informacija i funkcionalnosti dostupnih u svezi s njim (zajednički: “Sadržaj”) isključivo za informativne, transakcijske ili druge odobrene svrhe. Izričito je zabranjena svaka druga upotreba web-lokacije ili Sadržaja. Sva ostala prava na Stranici ili Sadržaju su isključivo pravo FIMA-e. Zadržavamo sva prava na Stranici i Sadržaju te se slažete da ovi Uvjeti ne daju nikakva prava ili licence za Stranicu ili Sadržaj, osim ove eksplicitne, ograničene licence.

10.2. U nastojanju da Vam FIMA i dalje pruži potpunu i preciznu informaciju, informacije se mogu povremeno mijenjati ili ažurirati bez prethodne najave, uključujući bez ograničenja informacije o našim pravilima, proizvodima i Uslugama.

10.3. Web-lokacija s vremena na vrijeme može sadržavati reference ili veze na materijale treće strane (uključujući, bez ograničenja, web-lokacije) koje nisu pod našim utjecajem. Ovakve informacije i veze pružamo Vam kao pogodnost. Takve veze ne smiju se smatrati odobrenjem tih stranica ili bilo kojeg sadržaja, proizvoda ili informacija koje se nude na takvim stranicama, a takva referenca ne podrazumijeva našu preporuku, odobrenje, povezivanje ili sponzorstvo tog odgovarajućeg vlasništva, proizvoda, usluge ili procesa. FIMA ne odgovara za bilo koji aspekt informacija ili sadržaja koji se nalaze u bilo kojem materijalu treće strane ili na web stranicama treće strane dostupne ili povezane s ovim stranicama, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, robu ili usluge dostupne na povezanim web-lokacijama.

10.4. FIMA ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili prekide uzrokovane zlonamjernim softverom. Savjetujemo redovito korištenje uglednog i lako dostupnog softvera za screening i prevenciju virusa. Korisnici su svjesni da je usluga e-pošte osjetljiva na sigurnosne i phishing napade te bi trebali pažljivo pregledavati iste za koje pretpostavljaju da potječu od FIMA-e.

11. SUSPENZIJA I ISKLJUČIVANJE USLUGA /ZATVARANJE RAČUNA

11.1. FIMA je ovlaštena obustaviti, ograničiti ili ukinuti pružanje Usluga (u cijelosti ili djelomično) i/ili blokirati transakciju i/ili Korisnika bez da Vas obavijesti i bez bilo kakve odgovornosti, pod sljedećim okolnostima:

11.1.1.ako to zahtijeva važeći sudski nalog, presuda ili rješenje;

                     11.1.2.ako je uvjerena ili ima razloga vjerovati da se Vaši podaci ili Usluga upotrebljavaju u neovlaštenim, protuzakonitim, neprikladnim ili prijevarnim postupcima ili za kriminalne aktivnosti (ili su za navedeno već prethodno bili korišteni);

             11.1.3.ako poduzmete bilo koju radnju koju FIMA smatra zaobilaženjem FIMA-inih kontrola i verifikacija transakcije ili Korisnika;

             11.1.4.ako ne ispunjavate bilo koji od uvjeta koji se odnose na Usluge, uključujući uvjete iz ovih Uvjeta;

             11.1.5.ako poduzmete bilo koju djelatnost za koju smatramo da mogu oštetiti ili utjecati na rad ili sigurnost Usluga; ili

               11.1.6. iz razloga izvan naše kontrole.

11.2 U slučaju da tehnički problem uzrokuje greške u sustavu, FIMA može privremeno obustaviti pristup Platformi sve dok se problem ne riješi.

12. VAŠE ODGOVORNOSTI

12.1. Prihvaćate da se pridržavate ovih Uvjeta i upotrebljavate Usluge u skladu sa istima i važećim propisima.

12.2. Nadalje izjavljujete da nećete:

12.2.1. kopirati, prenositi, distribuirati, prodavati, preprodavati, licencirati, de-kompilirati, obrnuto inženjerirati, rastavljati, mijenjati, objavljivati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedene radove, izvoditi, prikazivati, ugraditi u drugu web stranicu ili na drugi način iskoristiti bilo koji dio sadržaja Stranice ili njenog  izvedenog djela, u cijelosti ili djelomično, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, osim kako je ovdje izričito navedeno;

12.2.2. povezivati prikaz Stranice ili bilo kojeg njezinog dijela na bilo koju web stranicu ili kao dio bilo kojeg drugog djela ili stranice bez prethodnog pisanog dopuštenja FIMA-e;

12.2.3. koristiti Usluge ili bilo koji uređaj ili softver na bilo koji način koji bi mogao onemogućiti, preopteretiti, oštetiti ili ometati korištenje Usluga ili bilo koje druge strane Usluge, uključujući i njihovu sposobnost uključivanja u realnom vremenu kroz Usluge;

12.2.4. koristiti bilo koji robot, crawler ili drugi automatski uređaj, postupak ili sredstva za pristup Uslugama u bilo koju svrhu, uključujući praćenje ili kopiranje bilo kojeg materijala na Stranici;

12.2.5. uvesti bilo kakav zlonamjerni softver na web-mjesto ili FIMA sustav;

12.2.6. pokušati neovlašteno pristupiti, ometati, oštetiti bilo koji dio web sučelja, poslužitelja na kojem je pohranjena web stranica ili bilo kojeg poslužitelja, računala ili baze podataka povezanih s FIMA sustavom;

12.2.7. kršiti ili pomagati bilo kojoj stranci da prekrši bilo koji zakon, statut, pravilnik,

pravilo bilo kojeg javnog tijela i/ili organizacije (na primjer, zakona i pravila koji uređuju financijske usluge, kontrolirane tvari, nezakonito kockanje i sl.);

12.2.8. kršiti autorska prava, patente, zaštitne znakove ili prava intelektualnog vlasništva tvrtke FIMA ili bilo koje treće strane;

12.2.9. djelovati kao posrednik plaćanja ili agregator ili na drugi način preprodavati bilo koju od Usluga.

12.2.10. primijeniti sve razumne mjere za zaštitu od hakerskih napada.

FIMA zadržava pravo da uvijek prati, pregledava, zadržava i/ili otkriva sve informacije potrebne kako bismo zadovoljili sve primjenjive zakone, propise, pravne postupke ili zahtjeve nadležnih tijela.

13. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJA

13.1. Pristajete nadoknaditi štetu FIMA-i, ili s njom povezanim društvima i osobama , kao i njezinim  ovlaštenim osobama i zaposlenicima, izvođačima radova, zastupnicima, davateljima licence, dobavljačima protiv svih potraživanja po osnovi naknade štete te gubicima, troškovima ili naknadama (uključujući razumne odvjetničke naknade) koji proizlaze iz ili se odnose na bilo koju transakciju zbog Vašeg kršenja ovih Uvjeta, ili Vašeg korištenje Platforme, sadržaja ili Usluga.

14. RAZNO

14.1. Ovi Uvjeti  čine pravno obvezujući ugovor koji obvezuje Vas i Vaše pravne slijednike. Na ove Uvjete i transakcije se primjenjuje hrvatsko pravo, a ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

14.2. Ovaj je ugovor neprenosiv.

   14.3. Kašnjenje u ostvarivanju bilo kakvih prava ili pravnih sredstava na temelju ovih Uvjeta, nema učinak odricanja od istog.

14.4. Ako bilo koja arbitražna, sudska ili upravna tijela utvrde da bilo koja odredba ovih Uvjeta bude ništavna, eventualna ništavnost takve odredbe neće utjecati na ostale odredbe ovih Uvjeta te sve odredbe koje nisu zahvaćene navedenim ostaju u punoj pravnoj snazi i učinku.

14.5. Ovime jamčite da je svaka kriptovaluta ili fiat valuta koju upotrebljavate u vezi s Uslugama  vaše isključivo vlasništvo ili da ste pravno valjano ovlašteni za obavljanje transakcija upotrebom tih kriptovaluta ili fiat valute.

14.6. Stranice, Usluge te cjelokupni sadržaj, značajke i funkcionalnost (uključujući ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, prikaz, slike, video i audiozapise, te dizajn, odabir i raspored) i sva autorska prava , zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva u njima, vlasništvo su ili FIMA-e, ili njezinih davatelja licence ili drugih davatelja takvog materijala. Vi ste suglasni da nećete ostvarivati nikakva prava na istima.  FIMA, logotip FIMA i svi povezani nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani zaštitni su znakovi FIMA-e ili s njom povezanih društava. Te oznake ne smijete upotrebljavati bez prethodnog pisanog dopuštenja  FIMA-e. Svi ostali nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani na Stranici zaštitni su znakovi njihovih vlasnika.

14.7. Ovi Uvjeti  predstavljaju jedini i cjelovit ugovor između Vas i FIMA-e u odnosu na Usluge i Stranicu te nadomještaju sva prethodna i saznanja, ugovore, sporazume, izjave i jamstva, kako pisane tako i usmene, u odnosu na Stranicu i Usluge.

14.8. Sva korespondencija između FIMA-e i vas će biti isključivo na hrvatskom ili engleskom jeziku. FIMA neće odgovarati na bilo kakav upit ili zahtjev koji nije dostavljen na jezicima navedenim u ovom članku.