Osnovne informacije

TVRTKA
Karfijam d.o.o.

SJEDIŠTE
Varaždin
Ulica Stanka Vraza 25

NADLEŽNI SUD
Varaždin Commercial Court, EUID: HRSR.070075075

MBS
070029215

OIB
23344310218

TEMELJNI KAPITAL
200.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti

BANKOVNI RAČUN
HR19 2390 0011 1012 4237 2 opened at HPB d.d. Zagreb, Jurišićeva ulica 4

ČLANOVI UPRAVE
Milan Horvat, Direktor